Ga mee op een driedaagse expeditie in je eigen bedrijf

expeditie blog

Ga mee op een driedaagse expeditie in je eigen bedrijf

De juiste koers naar een nieuwe bestemming

Je bedrijf heeft alle potentie om zich te ontwikkelen. Tóch krijg je dat niet één-twee-drie voor elkaar. Want wat is het juiste startpunt? Met welke aanpak heb je de grootste slagingskans? Hoe maak je de volgende stap richting die nieuwe bestemming en meer efficiëntie? Wij loodsen jou graag langs de antwoorden op deze vragen. Drie dagen lang komen we bij jouw bedrijf aan boord om jou én jouw organisatie in beweging te brengen.

Tijdens de eerste dag van deze expeditie halen we zoveel mogelijk kennis en inzicht met betrekking tot jouw bedrijf op. Via gesprekken met mensen uit de organisatie leggen we samen een ontdekkingsreis af. Het doel? De onontdekte bronnen binnen jouw bedrijf vinden én blootleggen. Door onze ervaring en andere kijk weten we deze snel te vinden en ontdekken we onderlinge relaties. Wij kijken hierbij heel gericht naar drie elementen:

1.  Strategische sturing.

Welke richting wil je op als bedrijf? Is dat zichtbaar? Is het duidelijk hoe iedereen daaraan kan bijdragen? Wat is de voortgang; wat lukt wel, wat lukt niet en, heel belangrijk, waarom?

2. Operationele sturing.

Is het zichtbaar hoe het met de uitvoering van het dagelijkse werk gaat? Lukt het ons om volgens plan te werken? Zijn er afwijkingen en hoe wordt daar mee omgegaan?

3. Verbetercultuur.

Zijn er ideeën in de organisatie om dingen beter of makkelijker te maken? Wat wordt daarmee gedaan? Lukt het om dit te realiseren? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe wordt er omgegaan met afwijkingen?

We focussen op overkoepelende en herhalende patronen die elkaar versterken, zowel qua structuur als gedrag. “Elke keer wanneer zich X voordoet, doen we Y. Hoe meer Y we doen, des te meer X zich voordoet..” Samen staan we stil bij de vraag: is dit wel de manier die tot het gewenste resultaat leidt? Het is belangrijk om dit te benoemen en eens op zoek te gaan naar de oorzaak van ‘X’ of een alternatief voor ‘Y’. Want als je steeds dezelfde koers volgt binnen je aanpak, wordt niemand in de organisatie beter én kom je gezamenlijk niet verder.

Aan het eind van de expeditie brengen we alles in kaart en presenteren dit tegenover het bedrijf. Door patronen zichtbaar te maken, word je direct bewust van de effecten hiervan op de organisatie. Ten slotte bieden wij concrete handvatten om het tij te keren. Ieder bedrijf verschilt, maar er zijn een paar stelregels die je altijd vooruit helpen:                                                                                            

  • Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie dezelfde definities van begrippen hanteert. Wat bedoelen jullie met termen als ‘efficiency’ of ‘betekenisvol’; waarom gebruiken jullie het en wat willen jullie ermee bereiken?
  • Geef bewust en gericht aandacht aan de mensen binnen de organisatie. Wat heeft men te vertellen, wat zijn hun ideeën?
  • Maak plezier! Dit levert de mooiste interactie op, onmisbaar voor een leuke en daarmee succesvolle verandering.

 

“Als ondernemer heb je soms een bepaald buikgevoel over ontwikkelingen in je organisatie. Wij hebben Leitsager ingeschakeld om met professionals een interne scan uit te voeren in de organisatie, waarbij deze buikgevoelens vertaald zijn in adequate probleemstellingen. Op basis van deze analyse kunnen wij met betrekking tot de verdere professionalisering en groei van onze organisatie dit op een adequate wijze vertalen in een doeltreffende aanpak. Hierdoor wordt het lerend vermogen van onze organisatie verbeterd en zullen onze medewerkers dankzij deze aanpak de groei van onze onderneming als positief ervaren. Zo kunnen de gewenste resultaatsdoelstellingen behaald worden, oftewel: ‘it kin sa folle nofliker’”

–  René Boeijenga (CEO Dewulf)