Leitsager… Huh?

Leitsager… Huh?

Een jaar geleden besloten wij het over een andere boeg te gooien en onze krachten te bundelen. Vanaf dat moment gingen we samen verder onder dezelfde vlag: ons eigen bedrijf dat we hadden gedoopt tot Leitsager. “Leitsager…huh?” Het is een naam die ontzettend veel leuke reacties én vragen oproept. Één jaar later nemen we je dan ook even wat verder mee terug in de tijd; een tijd van schepen, bemanning en het ruime sop.

Kun je jezelf voorstellen hoe moeilijk het is om, als kapitein van een groot schip, vanaf de open zee een onbekende haven in te varen? Manoeuvreren door het water, soms windstil en soms met woeste golven, totdat je veilig aan wal ligt? Of vanuit een haven de zee op te varen, klaar voor een nieuwe doch onbekende koers?… Misschien niet. Maar, je kunt jezelf waarschijnlijk wél voorstellen hoe het is om aan het roer van een organisatie te staan. Een organisatie als een schip op open zee, waar vragen spelen als: “Hoe wendbaar zijn we als we een koersverandering willen? En: “Wat kunnen we doen om zeebenen te kweken bij onze medewerkers, zodat we flexibel mee kunnen bewegen met een veranderende koers in de toekomst?”

Volle kracht vooruit…

Leitsager, ook wel geschreven als leitsagher, komt van het oudste woord voor loods en betekent leidsman, gids of loods. In de maritieme sector is het gebruikelijk om een ‘loods’ aan boord te vragen die de kapitein en bemanning in specifieke situaties begeleidt. Bijvoorbeeld bij het sturen van een groot schip in een onbekende haven. Want, hoe groter het schip, hoe minder wendbaar het is. Daarnaast is het voor een kapitein nagenoeg onmogelijk iedere haven van de wereld uit het hoofd te kennen. Een loods kan als kenner van het lokale vaarwater de kapitein bijstaan om veilig een haven in of uit te varen. De loods verlaat het schip weer zodra het veilig aan wal ligt of klaar is om op open zee aan haar nieuwe koers te beginnen.

…door (soms stormachtige) veranderprocessen

En dat is precies de begeleiding die wij voor jouw organisatie kunnen betekenen. Wij staan niet als een vuurtoren aan wal, slechts een lichtje om te volgen. Nee, wij komen tijdelijk aan boord en schijnen samen met jou het juiste licht over de organisatie. Zoals een klein schip met de juiste expertise en competenties in staat is om grote schepen op de juiste koers te krijgen, brengen wij mens en organisatie in beweging. Dus, alle hens aan dek en trossen los!

Machtelt & Lucie